A TU TAMBÉ ET CAUEN ELS CABELLS ?

A TU TAMBÉ ET CAUEN ELS CABELLES?

És una realitat que el cabell cau a la tardor, però hem d’entendre que és un procés natural de regeneració, de la mateixa manera que els arbres i plantes perden les seves fulles els nostres cabells cauen per ser substituïts per uns altres. Això sempre que no hi hagi algun altre motiu evident.

El nombre de fol·licles pilosos i el seu desenvolupament està determinat genèticament. El cabell segueix un cicle de creixement i caiguda equilibrat, de manera que una pèrdua de 80 a 100 cabells diaris s’estableix com a normal.

El creixement dels cabells  passa per  tres fases diferenciades:

– Fase anagen: creixement actiu durant un període de 2 a 6 anys.

– Fase catagen: denominada de repòs amb una durada aproximada de 3 setmanes.

– Fase telogen: de repòs , 3 a 4 mesos de durada.

Quan per alguna raó aquesta cadència fisiològica s’altera i hi ha un percentatge més alt del normal en la fase de repòs i inferior en la fase de creixement, provoca un empobriment de cabells , conegut com alopècia, que en algun moment de la vida, amb causes i intensitats diferents, afecta  a tota la població.

Tot i que l’alopècia té un fort component fisiològic-temporal i genètic, es defineix com una patologia multifactorial. L’estrès, l’ansietat, nutrició desequilibrada o escassa, i l’administració de certs medicaments són alguns dels factors que poden determinar el seu desenvolupament.

Des de Bellesa Essencial us podem realitzar un diagnòstic gratuït amb microvisor i microcàmera per poder determinar el percentatge de cabells que estan a cada fase i aconsellar-vos segons el diagnòstic el tractament més adequat per a fer tant a casa com al nostre centre.

Tanmateix, una de las pautes que més resultats demostra és la prevenció, per aquest motiu  la nostra recomanació és mantenir  uns hàbits com ara el raspatllat diari, la mobilització del cuir cabellut amb suaus massatges per activar la circulació, una higiene adequada en quantitat de rentats setmanal  i productes adients a la tipologia de cuir cabellut i cabell. Com a ajuda extra, recomanem l’aplicació d’un vitalitzador capil·lar intern més específic en les èpoques de regeneració (tardor i primavera).